~KESTANE BALI ÜRETİCİSİ~

hurriyet

kayan yazı 1

***İrtibat Adresinden Bize Ulaşabilirsiniz.***

kayan yazı 2

2014 SEZONU BALIMIZ MEVCUTTUR.KĞ FİYATI 100,00 TL DİR.

25.04.2008

BAL ANALİZ ÇALIŞMASI

Türkiye Kalkınma Vakfı Entegre Arıcılık Tesislerinde Bal analiz Laboratuarı Şefi Sayın Gürsel KÖSE “Değişik Kaynaklı Ballarda Mineral Madde Dağılımı” konulu master tezini 8 Eylül Tarihinde tamamlamıştır.
Master tezinde özetle aşağıdaki konular incelenmiştir.
“Araştırma materyali, kaynağı farklı toplam 10 bal örneğinden oluşmaktadır. Bunlar sırası ile Yayla balı, Narenciye balı, Akasya balı, Kestane balı, Ayçiçeği balı, Haşıl balı, Ormangülü balı, Üçgül balı, Pamuk balı ve Çam balıdır. Bu ballardan Çam balı ve Kestane balı koyu renkli olup diğerleri ise açık renkli olarak anılmaktadır.
Araştırma konusu balda mineral madde dağılımı olmakla birlikte materyalin daha iyi tanımlanabilmesi için Nem, titrasyon asitliği, invert şeker, sakaroz, kül, hidroksimetilfurfural (HMF) ve diyastaz sayısı gibi bazı genel özelliklerde belirlendi.
Ballarda bu özellikler arasında kaynağa bağlı olarak farklılık olduğu görülmektedir. Örneğin Ayçiçeği balında invert şeker miktarı % 80.3 iken Kestane balında % 68.7, çam balında ise % 66.2’dir. Kül miktarı Narenciye balında % 0.08, Pamuk balında % 0.10, Çam balında ise % 0.15’ dir.
Bu özellikler açısından bal örneklerinin tümü ilgili standarda (TSE Bal Standardı) uymaktadır. Örnekler arsında görülen farklılıklar ise balın orijininin farklılığı, olgunlaşma düzeyi ve depolama koşulları gibi koşullardan kaynaklanmaktadır.
Mineral bileşiklerin toplam ölçütü olan kül miktarı analiz yapılan bal örneklerinde % 0.05 - % 0.18 arasında değişmektedir.
Külün hangi birleşiklerden oluştuğunu, hem beslenme fizyolojisi ve hem de balın kaynağının teşhisi ve ayrıca balın doğal olup olmadığının kanıtlanması bakımından önemlidir.
Bu düşünceyle bal örneklerinde sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum, mangan, çinko, demir, fosfor ve bakır olmak üzere değişik 9 ayrı elementin analizi yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Kestane balının sodyum (158.7 mg/kğ), potasyum (396.8 mg/kğ), kalsiyum (360.2 mg/kğ), mangan (6.92 mg /kğ) ve demir (78.1 mg/kğ) bakımından diğer bal örneklerinden daha iyi bir kaynak olduğunu anlaşılmaktadır. Buna karşılık magnezyum miktarı Yayla balında (120.6 mg/kğ) Çinko miktarı Narenciye balında (14.6 mg/kğ) Fosfor miktarı ise Haşıl balında (54.5 mg/kğ) değerlerinden daha yüksektir. Ayrıca Çam ve Kestane balında kül miktarının yüksek olduğunu ve bu balların koyu renkli olmaları dikkati çekmektedir.”
.............................................................. Araştırma: E.Z.O.B Başkanı Ali KOCA
Kaynak
TKV TEKNİK ARICILIK DERĞİSİ
EYLÜL 1987 SAYI. 13 SAYFA 25

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder